PRASA SILOSUJĄCA PL 7000 SILO SIPMA

Prasy silosujące są podstawowymi maszynami w technologii zakiszania pasz w rękawach foliowych. Ich funkcjonalność sprawia, że znajdują zastosowanie w gospodarstwach na całym świecie.

Prasa silosująca SIPMA PL 7000 SILO przeznaczona jest do wysoko skompresowanego napełniania rękawów foliowych o długości do 75 m i średnicy 2,7 m (9ft) oraz 2,4m (8ft), materiałem przeznaczonym do produkcji kiszonki. Do napełniania rękawów można stosować m.in. zielonkę z kukurydzy, mokre ziarno, trawę (zielonkę pastwiskową), lucernę i koniczynę, wysłodki buraczane oraz młóto browarnicze.

Dzięki całkowitemu i równomiernemu wypełnieniu rękawa foliowego, użytkownik ma możliwość uzyskania wysokiej jakości paszy przy jednoczesnej minimalizacji strat. Doskonałe ubicie materiału roślinnego w rękawie gwarantuje uzyskanie trwałej kiszonki.

Mobilność prasy zapewnia dużą elastyczność w zakresie miejsca składowania zakiszanego materiału.

Szeroki podajnik taśmowy gwarantuje łatwy załadunek materiału z urządzenia transportującego oraz dużą swobodę w zakresie rodzaju zakiszanej paszy.

Rotor wraz z hydraulicznym układem hamującymzapewnia bardzo dobre ubicie zakiszanej masy, co gwarantuje beztlenowe warunki zakiszania i prawidłowy przebieg procesu fermentacji.

Wymienne nakładki zębów rotora pozwalają na wydłużenie żywotności maszyny.

Rękawy foliowe sprawiają, że powierzchnia wybierania pasz jest znacznie mniejsza niż powierzchnia wybierania kiszonki z silosów. Dzięki temu, kiszonka nie psuje się podczas otwierania rękawa i wybierania z niego paszy.

Aplikator substancji zakiszających daje możliwość dodania i dobrego wymieszania konserwantów podczas samego pakowania do rękawa.

Technologia zakiszania prasą silosującą zmniejsza koszty jednostkowe, w stosunku do zakiszania w silosach, eliminując konieczność ugniatania materiału oraz ryzyko inwestycyjne związane z budową silosu.

Elektrohydrauliczny blok, który obsługuje wszystkie elementy robocze maszyny, zapewnia stałe i optymalne wykonywanie funkcji maszyny.

Ciągły obieg oleju w instalacji hydraulicznej daje możliwość automatycznego uruchamiania funkcji maszyny bez konieczności angażowania operatora.

Komputer pokładowy jest odpowiedzialny za sterowanie i nadzór nad przebiegiem cyklu napełniania rękawa zakiszanym materiałem.

Funkcje komputera pokładowego:

  • sterowanie każdym z elementów roboczych maszyny,
  • wykonywanie automatycznego cyklu pracy maszyną,
  • kontrola równomierności wypełnienia rękawa poprzez zapewnienie stałej prędkości przenośnika dozującego materiał,
  • wizualizacja aktualnie realizowanej operacji.
 
Model   PL 7000 SILO
Średnica rękawa foliowego m (ft) 2,40 (8)

2,7 (9)

Maksymalna długość rękawa  m 75
Pojemność aplikatora l 60
Szerokość podajnika mm 2600
Wydajność pomp hydraulicznych ciągnika l/min 100 – 150
Prędkość obrotowa WOM obr/min 1000
Maksymalna prędkość transportowa  km/h 20
Zapotrzebowanie mocy kW 90 – 160
Wymiary
długość mm 7360
szerokość mm 2660
wysokość mm 2960
Masa kg 6500