PRASA STAŁOKOMOROWA PS 1510 FARMA SIPMA

Prasa zwijająca SIPMA PS 1510 FARMA to zaawansowany model  z łańcuchową komorą zwijania i hydrauliczną blokadą. Luźniejszy rdzeń beli zapewnia jej przewietrzanie, a mocno zagęszczona warstwa powierzchni beli zapewnia odporność na przemakanie.

Łańcuchowa komora zwijania zastosowana w tym typie prasy zapewnia skuteczny zbiór różnorodnego materiału oraz gwarantuje optymalną masę beli dla siana oraz słomy.

Powiększona komora zwijania pozwala na wykonanie mniejszej ilości bel z danego areału, zapewnia większą wydajność i oszczędność materiałów eksploatacyjnych oraz mniejsze zapotrzebowanie na transport, i mniej miejsca na składowanie. Prasy zwijające tej serii są przeznaczone do zbioru słomy oraz siana, a nie zalecane do sianokiszonki ze względu na dużą masę beli. 

Komputer pokładowy (wyposażenie dodatkowe) nadzoruje właściwą pracę prasy zwijającej (zliczanie liczby bel, czuwanie nad stanem czujników, nadzorowanie wydajności pracy).

Hydrauliczne zamknięcie komory skutecznie chroni maszynę przed przeciążeniem.

 
Model   PS 1510 FARMA
Szerokość podbieracza mm 1800
Typ komory łańcuchowa
Wymiary komory zwijania
szerokość mm 1200
średnica mm 1500
Blokada komory hydrauliczna
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 40 (55)
Wyposażenie
wał przegubowo-teleskopowy
obwiązywacz sznurkiem pojedynczy
obwiązywacz siatką
elektroniczne sterowanie obwiązywaczem z komputerem pokładowym
automatyczne smarowanie
koła 11,5″ x 15
koła 400 / 60 – 15,5 (szerokie ogumienie)
Wymiary
długość mm 3600
szerokość mm 2400
wysokość mm 2400
Masa kg 2270